INNOWACYJNE TECHNOLOGIE INTELIGENTNEGO BUDOWNICTWA

To nowo uruchamiany projekt edukacyjny dla uczniów i nauczycieli, dofinansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPO WD 10.4.4. ZIT AW).

Jego partnerami są: Gmina Wałbrzych oraz Powiat Świdnicki. Całością działań w projekcie kieruje OTS Wolna Przedsiębiorczość – Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy, organizacja inżynierska, dysponująca specjalistycznym ośrodkiem szkoleń zawodowych w technologiach budownictwa niskoenergetycznego oraz instalacjach wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych.

Cele i partnerzy projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie i poszerzenie kompetencji zawodowych uczniów oraz nauczycieli w trzech szkołach z terenu Aglomeracji Wałbrzyskiej o kierunkach kształcenia powiązanych właśnie z obszarem budownictwa oraz energetyki odnawialnej. Są wśród nich: Zespół Szkół Politechnicznych Energetyk w Wałbrzychu, Zespół Szkół nr 5 w Wałbrzychu oraz Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy. 

Nacisk w projekcie jest położony na rozwijanie kwalifikacji zawodowych w formie praktycznych zajęć, odzwierciedlających warunki rzeczywiste związane z pracą instalatora systemów budownictwa efektywnego energetycznie i OŹE.

 

 

Z czego można skorzystać w projekcie?

  1. Zawodowe kursy kwalifikacyjne (80 godzin). Tematyka: budynki niskoenergetyczne i inteligentne, domowe instalacje energetyki odnawialnej: fotowoltaika, pompy ciepła, kolektory słoneczne)
  2. Płatne staże zawodowe uczniów w przedsiębiorstwach (150 godzin=1 miesiąc)

 

 

Jakie kwalifikacje można zdobyć?

Uczestnicy kursu mogą uzyskać kwalifikacje zawodowe, potwierdzone certyfikatem UDT (Urzędu Dozoru Technicznego) dla systemów fotowoltaicznych lub pomp ciepła lub SEP (Stowarzyszenia Elektryków Polskich) w zakresie eksploatacji dla Grup G1 (urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1kV) lub G2 (urządzenia cieplne i wentylacyjno-klimatyzacyjne o mocy pow. 50kW).

 

 

 

CEL


DLA KOGO


 

TERMINY

 

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE INTELIGENTNEGO BUDOWNICTWA