Kursy zawodowe

Kursy zawodowe „Innowacyjne technologie inteligentnego budownictwa”

 

W połowie lutego uruchomiliśmy pierwsze kursy zawodowe dla uczniów trzech szkół: Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu, Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu oraz Zespołu Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy. Jedną grupę stanowili także nauczyciele tych trzech placówek.

Kurs zawodowy to  80 godzin szkolenia, obejmującego następującą tematykę: budynki niskoenergetyczne i inteligentne, domowe instalacje energetyki odnawialnej: fotowoltaika, pompy ciepła, kolektory słoneczne. Prowadzący zajęcia to doświadczeni fachowcy: Pracownicy Politechniki Wrocławskiej oraz praktycy-instalatorzy.

Uczestnicy kursu mogą uzyskać kwalifikacje zawodowe, potwierdzone certyfikatem Urzędu Dozoru Technicznego (systemy fotowoltaiczne lub pompy ciepła) lub Stowarzyszenia Elektryków Polskich w zakresie eksploatacji dla Grup G1 (urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1kV) lub G2 (urządzenia cieplne i wentylacyjno-klimatyzacyjne o mocy pow. 50kW).

Do połowy 2019 roku uruchomionych zostanie jeszcze 6 kursów zawodowych.

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Formularz zgłoszeniowy SL2014
  2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
  3. Oświadczenie uczestnika
  4. Zgoda na przetwarzanie danych

 

 


CEL


DLA KOGO


 

TERMINY

 

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE INTELIGENTNEGO BUDOWNICTWA